skip to Main Content
+48 606 628 628 info@zgred.pl

Strona pod adresem seo.zgred.pl oraz zgred.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Administratorem Strony jest firma Outnet.pl Paweł Gontarek, (dalej „Firma”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kordeckiego 56/58/3, 04-355 Warszawa, NIP 536-105-69-70, REGON 140955638.

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Firmy dotyczących świadczonych usług oraz oferty Firmy.

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Firmy dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Firma.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres info@zgred.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

info@zgred.pl jest również właściwy dla komunikowania Firmie wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez firmę Outnet.pl Paweł Gontarek.

Back To Top